söndag 20 januari 2019 


Föreningsinfo

Startsida

Enskedefältets
Trädgårdsstadsförening

Medlemsförmåner

Styrelsen

Styrelsemöten

Stadgar

Fältposten

Grannsamverkan

Trafikgruppen

Låna möbler och redskap

Enskedefältets historia


Forum

Dokument

Diskussionsforum

Hantverkartips

Länkar


Egna inställningar

Här är Enskedefältets hemsida med info om Fältet.

Är du medlem och vill logga in första gången, gå in på Logga in, Registrera dig och fyll i uppgifterna.

Med vänlig hälsning styrelsen
.
Nedtagning av träd i granhäcken
2019-01-18
Vid vändplan på Bägersta Byväg har 15-20 träd avverkats.
Det är Olle Kvick i Parkförvaltningen som beordrat detta pga träden var angripna av sjukdom-
 

Markundersökning Enskedefältet
2019-01-11
De geotekniska utredningarna som WSP tagit fram åt exploateringskontoret finns nu upplagda.
Se fliken Dokument och sedan dokumenten som börjar med MUR.  

Årsmötet 20:e mars
2018-12-19
Årsmötet kommer att äga rum i Lindeskolan den 20:e mars kl 19.00.
Motioner skall vara syrelsen tillhand senas sista januari.
Välkomna! 

Granhäcken
2018-11-29
Vi kan informera er om att Stdsdelsnämnden har börjat gallra och rensa ut Granhäcken.
Hurra!  

Info från arbetsgruppen
2018-11-29
Ni har säkert inte missat att vi har en ny majoritet i kommunen, en blågrön sådan.
Ni som har följt vårt arbete vet sedan tidigare att både de blå och de gröna har ställt mig väldigt frågande till exploateringsplanerna på Enskedefältet.
Vi har nu efter valet återigen haft kontakt med Joakim Larsson, Som numera är Stadsbyggnadsborgarråd.

Moderaterna, som är det största partiet i det blå-gröna samarbetet, har återkopplat att de står fast vid sina tidigare ställningstaganden om den planerade exploateringen och bedömer att den, utifrån markförhållandena, det kulturhistoriska värdet med mera, vara olämpligt.
Däremot har inga beslut ännu fattats i ärendet. Vi väntar således på att beslut.
Kan hända har ni redan läst att de blågröna har rivit upp andra byggplaner i närområdet. Senast på Sågverksgatan i Stureby, där man inte längre planerar att uppföra höghus. Vi hoppas på liknande besked.

Vi återkommer med fler uppdateringar när det är aktuellt.  

Grannsamverkan
2018-11-11
Nu är fliken Grannsamverkan uppdaterad.
Gå in och läs!