söndag 31 maj 2020 


Föreningsinfo

Startsida

Enskedefältets
Trädgårdsstadsförening

Medlemsförmåner

Styrelsen

Styrelsemöten

Stadgar

Fältposten

Grannsamverkan

Trafikgruppen

Låna möbler och redskap

Enskedefältets historia


Forum

Dokument

Diskussionsforum

Hantverkartips

Länkar


Egna inställningar

Enskedefältets Trädgårsstadsförening startades den 13 oktober 1930. Vid starten anslöt sig 16 medlemmar. Efter fyra månader var antalet 186 av 200 villaägare. Vid 1939 års slut hade antalet ökat till 738. Då ingick även villor på Hemmansvägen, Plantskolevägen, Svampvägen och Murklevägen.

Genom åren har föreningen haft många olika funktioner och verksamheter. Fram till början av 60-talet kunde man som medlem i föreningen t.ex. få lägre priser på sophämtning och bränsle. Under många år på 30-talet anordnades fester på helgerna på gärdet nedanför skolan. Det var musik, dansbana, fotbollsmatcher och dragkamp. Från 1947 hade föreningen en egen tvättstuga som såldes 1966 när tillräckligt många hade skaffat sig egen tvättmaskin. Ända till en bit in på 60-talet hölls det julfest för barnfamiljerna.

Harald Collin var en ordförande som var mycket engagerad i föreningen. På 60- och 70-talet anordnade han många bussutfärder för pensionärer för att "stärka medlemmarnas samhörighet med sin villaförening".

Collin var också en av de drivande i föreningen för att begära skadestånd och hjälp från Gatukontoret efter en av de många översvämningarna 1960. Men dessa började redan 1934 pga för klent dimensionerade avloppsrör i gatorna, vilket gjorde att att regnvatten kom upp genom toaletterna i källaren. Vattennivån kunde bli upp till 80 cm över källargolvet. Översvämninga förekommer fortfarande inom området.

Trafiken har också varit på tapeten vid olika tillfällen. 1968 inkopplades de trafiksignaler som föreningen begärt vid Bägersta Byväg-Sockenvägen. 1974 kontaktade föreningen SL om ett önskemål om rulltrappa eller hiss vid Sockenplans tunnelbanestation. En hiss inkopplades våren 1979.

1975 handlade det om nya vägförbindelser mellan Enskedefältet och Årstafältet. Vår förening lämnade in ett förslag till lösning som alternativ till stadsbyggnadskontorets olika förslag. En väsentlig del av vårt förslag beaktades (?).

På ett föreningsmöte hösten 1975 fick vi besök av kriminalkommissarie Bengt Bohman och två polismän som demonstrerade olika slag av lås och reglar för att "stoppa tjuven". De demonstrerade även en elektrisk märkpenna med ett osynligt bläck som bara kan ses i ultraviolett ljus, och som kunde lånas gratis på polisstationer och försäkringsbolag. Och så visades det film om "hur tjuven arbetar".