söndag 31 maj 2020 


Föreningsinfo

Startsida

Enskedefältets
Trädgårdsstadsförening

Medlemsförmåner

Styrelsen

Styrelsemöten

Stadgar

Fältposten

Grannsamverkan

Trafikgruppen

Låna möbler och redskap

Enskedefältets historia


Forum

Dokument

Diskussionsforum

Hantverkartips

Länkar


Egna inställningar

Vi måste försöka samverka mot brott så att Enskedefältet blir ett förebyggande område. Med minskad brottslighet ökar tryggheten.

Polisens statistik visar klart minskad brottslighet i de områden som är anslutna till Grannsamverkan.

Vetskapen om riskerna för inbrott och hur man skyddar sig är en väsentlig del av samverkan mellan grannar. Med Närpolisen som motor i Grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i vårt område.

Så här fungerar Grannsamverkan med Polisen

Grannsamverkan innebär att de boende tillsammans i sitt bostadsområde hjälps åt att förhindra brott i samverkan den lokala polisen.

Vi måste själva ta initiativet att starta upp Grannsamverkan inom Enskedefältet för att det ska komma till stånd och just nu pågår uppstart av Grannsamverkansgrupper i några kvarter/gator på Enskedefältet.

Om ni vill starta upp en Grannsamverkansgrupp i ert kvarter eller gata bör ni först utse ett kontaktombud som kan fungera som länk mellan de boende och lokalpolisen.

Ombudet upprättar sedan en lista med kontaktuppgifter på de boende i områdets grannsamverkansgrupp.

Därefter har denne löpande ansvar för att de boende i det egna området får del av relevant information. De boende i sin tur är vaksamma på det som verkar misstänkt eller konstigt och meddelar kontaktombudet/polisen om något onormalt inträffar.
Läs mer om hur man startar upp Grannsamverkan mot brott på www.samverkanmotbrott.se/broschyrer/grannsamverkan. När ni startat upp en samverkansgrupp anmäl den sedan till gsv-lpo-globen.region-stockholm@polisen.se


Behöver ni lite råd kan ni kontakta Eva-Katrin Lindman 070 344 55 00 eller Anen Makboul 070 4850292 som bor på Enskedefältet.


Om det för tillfället är lugnt

För att inte Grannsamverkan ska ”somna in” om det för tillfället är lugnt i vårt område, är det viktigt att Polisen vid behov kommer på våra föreningsmöten och informerar om akuta åtgärder, mm, och att vi i omvänd ordning ger Polisen information om hur läget är då och då.

Deltagarlista i Grannsamverkan finns att skriva ut här!

Filerna nedan är i PDF-format, och läses med Acrobat Reader. Denna kan hämtas utan kostnad från Adobe via länken nedan.

Ladda ner Acrobat Reader