söndag 31 maj 2020 


Föreningsinfo

Startsida

Enskedefältets
Trädgårdsstadsförening

Medlemsförmåner

Styrelsen

Styrelsemöten

Stadgar

Fältposten

Grannsamverkan

Trafikgruppen

Låna möbler och redskap

Enskedefältets historia


Forum

Dokument

Diskussionsforum

Hantverkartips

Länkar


Egna inställningar

 Dokument
Grannsamverkan januari 2019.pdf (882 KB) 2019-04-03 av wmroase@hotmail.com
GSV-feb_mars 2019.docx (287 KB) 2019-04-03 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
0000 MUR Bägersta byväg 181101.pdf (13827 KB) 2019-01-11 av wmroase@hotmail.com
0000 MUR Bägersta Byväg Bilaga 5- Resultat klassning av jord från mark och grundvattenprover.pdf (168 KB) 2019-01-11 av wmroase@hotmail.com
0000 PM om Enskedefältet Liberalerna.docx (14 KB) 2018-06-05 av wmroase@hotmail.com
0000 PM om Enskedefältet Miljöpartiet.DOCX (25 KB) 2018-08-29 av wmroase@hotmail.com
0000 PM om Enskedefältet Moderaterna.docx (12 KB) 2018-09-08 av wmroase@hotmail.com
0000 Protokoll från Start_PM Rättikan 1 6885788_2_6.PDF (2131 KB) 2017-12-22 av wmroase@hotmail.com
00a Svar Enskedefältets trädgårdsförening.pdf (1452 KB) 2017-09-27 av wmroase@hotmail.com
00b Svar från Erik Slottner KD.pdf (217 KB) 2017-09-27 av wmroase@hotmail.com
0a Skrivelse gällande planerad exploatering av Enskedefältet 2017-08-24 Original.pdf (578 KB) 2017-09-03 av wmroase@hotmail.com
0b BILAGA 1 - Utebliven remiss.pdf (150 KB) 2017-09-03 av wmroase@hotmail.com
0b BILAGA 3 - Sättningar på Livlandsgatan (1).pdf (644 KB) 2017-09-03 av wmroase@hotmail.com
1 Missiv till förvaltningsrätten 2017-10-24.pdf (2251 KB) 2019-01-11 av wmroase@hotmail.com
1 Rättikan 1 Överklagan 2017-10-18.pdf (92 KB) 2019-01-11 av wmroase@hotmail.com
1,Information till boende på Enskedefältet MARS2017.pdf (308 KB) 2017-03-26 av wmroase@hotmail.com
1a K. Arenhages hus.pdf (296 KB) 2017-09-03 av wmroase@hotmail.com
Beslut Enskedegård 1_1 E2014-01144.pdf (877 KB) 2018-05-19 av wmroase@hotmail.com
Brev till kommunen III ang bygget vid Bägersta byväg.pdf (260 KB) 2017-01-08 av wmroase@hotmail.com
Brev till politiker.pdf (173 KB) 2017-03-05 av wmroase@hotmail.com
FLYGBLAD JANUARI 2017.docx (223 KB) 2017-01-28 av wmroase@hotmail.com
Inbjudan till möte på Enskede Värdshus.
Markanvisning Bägersta Byväg-1.pdf (866 KB) 2014-08-25 av wmroase@hotmail.com
Markanvisning Bägersta Byväg-2.pdf (1006 KB) 2014-08-25 av wmroase@hotmail.com
Markanvisning Granhäcken.pdf (1345 KB) 2014-08-25 av wmroase@hotmail.com
NEF informationsmail 140920.pdf (205 KB) 2014-10-08 av wmroase@hotmail.com
Information från Nätverket Enskedefältet.
NEF Informationsmail 141203.pdf (58 KB) 2014-12-03 av wmroase@hotmail.com
Info från nätverket Enskedefältet ang vattentunnel och byggplaner
Presentation möte 22 februari.pptx (243 KB) 2017-03-05 av wmroase@hotmail.com
Presentation möte 1 februari.pptx (1247 KB) 2017-03-05 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
Avloppstunnel genom Enskede 1956.docx (13 KB) 2018-02-02 av wmroase@hotmail.com
GeotekniskUndersökning_1976.docx (21 KB) 2018-02-02 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
Tunnelbanebygget artikel lindegårdsnytt.docx (628 KB) 2018-05-07 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
Höstmöte 2017 Ppt presentation.pdf (17216 KB) 2018-05-01 av wmroase@hotmail.com
Höstmöte 2017 Presentation1 Katarina.pdf (5634 KB) 2017-12-04 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
a NYA BYGGPLANER PÅ ENSKEDEFÄLTET (1).pdf (734 KB) 2017-06-01 av wmroase@hotmail.com
Genomförandebeskrivning rsgoaxxx.pdf (37 KB) 2017-05-30 av wmroase@hotmail.com
Markanvisning Dnr E2014-01144 2017-04-18.pdf (857 KB) 2017-05-30 av wmroase@hotmail.com
Planbeskrivning qsgoaxxx.pdf (67 KB) 2017-05-30 av wmroase@hotmail.com
Plankarta wywxaxxx.PDF (1642 KB) 2017-05-30 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
Dagordning Årsmöte Enskede Trädgårdsförening 2019-03-20.doc (33 KB) 2019-03-22 av wmroase@hotmail.com
Ekonomisk berättelse 2018-12-31.xls (36 KB) 2019-03-22 av wmroase@hotmail.com
Förslag tll budget 2019.xlsx (12 KB) 2019-03-22 av wmroase@hotmail.com
Revisionberättelse för 2018.pdf (436 KB) 2019-03-22 av wmroase@hotmail.com
Verksamhetsberättelse 2018.doc (48 KB) 2019-03-22 av wmroase@hotmail.com
Årsmötesprotokoll 2018.pdf (918 KB) 2019-04-01 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
Begaran om taleratt.docx (15 KB) 2015-11-03 av wmroase@hotmail.com
Forlanga genomforandetiden .docx (14 KB) 2015-11-03 av wmroase@hotmail.com
samrådshandling inför vattendomsansökan.pdf (3029 KB) 2015-11-17 av wmroase@hotmail.com
ÅrstafältetBrev1sakagare.pdf (45 KB) 2015-11-03 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
Gestaltning av Vårflodsparken 2016.pdf (619 KB) 2016-11-23 av wmroase@hotmail.com
Inför parkplanarbetet 2014.pdf (412 KB) 2014-05-15 av wmroase@hotmail.com
Skrivelse T-baneproppen 4,0 meter 140311 SVAR 140314.pdf (86 KB) 2015-03-20 av wmroase@hotmail.com
Skrivelse T-baneproppen 4,0 meter 140311.pdf (93 KB) 2015-03-20 av wmroase@hotmail.com
Skrivelse till STH VATTEN 141024.pdf (260 KB) 2015-03-11 av wmroase@hotmail.com
Förfrågan om status på våra vattenledningar.
Skrivelse Trafikproblem Enskedefältet 130827 SVAR 130906.pdf (83 KB) 2015-03-20 av wmroase@hotmail.com
Skrivelse Trafikproblem Enskedefältet 130827.pdf (127 KB) 2015-03-20 av wmroase@hotmail.com
Skrivelse Övergångsställe Bägersta-Byväg 140311 SVAR 140313 (1).pdf (86 KB) 2015-03-20 av wmroase@hotmail.com
Skrivelse Övergångsställe Bägersta-Byväg 140311.pdf (170 KB) 2015-03-20 av wmroase@hotmail.com
Skrivelse Övergångsställe Bägersta-Byväg 140320 SVAR 140324.pdf (87 KB) 2015-03-20 av wmroase@hotmail.com
Skrivelse Övergångsställe Bägersta-Byväg 140320.pdf (175 KB) 2015-03-20 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
Partytält 3X6 meter.pdf (216 KB) 2014-07-16 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
Hästar i trafiken.pdf (251 KB) 2014-06-17 av wmroase@hotmail.com
Ridning Naturvådsverket.pdf (108 KB) 2014-06-17 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
Köksavfallskvarnar i Stockholm 2008.pdf (2246 KB) 2014-08-26 av wmroase@hotmail.com
 Dokument
Ekonomisk berättelse 2013-12-31.xls (34 KB) 2015-02-23 av wmroase@hotmail.com
 Dokument